Lillah
Zakah
Imam Ibrahim Mbwana MAL
79 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Lillah
Sadaqah-Jaariyah
Wendywood Masjid
Closed
       
R1,901,785.00
Raised
R0.00
Disbursed
R7,800,000.00
TARGET
Read more
wmjt
Lillah
IQRAA TRUST & DUT SCHOOL PROJECT
Closed
       
R5,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R100,000.00
TARGET
Read more
iqraa-trust
Sadaqah-Jaariyah
Zakah
Educate the Girl Child of Africa
982 days passed
       
R235.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,500,000.00
TARGET
Zakah
Lillah
Yemen Appeal
Closed
       
R515.00
Raised
R265.00
Disbursed
R60,000.00
TARGET
Read more
mau
Lillah
Zakah
Imam Abdurrahman Daud Molesi MAL
79 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Lillah
Sadaqah
YOUTH DEVELOPMENT AND TRAINING
Closed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R350,000.00
TARGET
Read more
map
Lillah
Zakah
Imam Jannatu Changamile MAL
79 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
Imam Thabang Jibrael Ramashamole LES
79 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Zakah
Waqf
School Expansion
562 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R2,400,000.00
TARGET
Sadaqah
Lillah
Reusable Fabric Face Mask Project
611 days passed
       
R7,885.37
Raised
R0.00
Disbursed
R250,000.00
TARGET
Lillah
Esaale Sawaab
IMASA WESTERN CAPE CLINIC
990 days passed
       
R20,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R500,000.00
TARGET
Zakah
Sadaqah
Humanitize
605 days passed
       
R8,850.00
Raised
R0.00
Disbursed
R500,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
Imam Molefi Habeel Isa Makana LES
79 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Sadaqah
Lillah
New Fence
821 days passed
       
R22,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R80,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
Imam Moselinyane Nts'asa LES
79 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Sadaqah-Jaariyah
Esaale Sawaab
Farm and Borehole Project
534 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R100,000.00
TARGET
Read more Donate
salaam-foundation
Lillah
Zakah
Imam Kasim Chimbalanga MAL
79 days remaining
       
R3,500.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Zakah
Lillah
IMASA Discretionary Zakaat Fund
914 days passed
       
R10,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R500,000.00
TARGET
Sadaqah
Diaper Drive
Closed
       
R200.00
Raised
R100.00
Disbursed
R10,000.00
TARGET
Read more
mau